Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Пожеги

07.03.2016. године, Пожега

Дана 07.03.2016. године у Пожеги, у седишту суда, одржана је седница свих судија Прекршајног суда у Пожеги са следећим дневним редом:

- усвајање записника са претходне седнице свих судија;
- извештај о састанку председника судова Републике Србије који је одржан у Београду дана 02.03.2016. године;
- осврт на почетак примене Закона о изменама и допунама Закона о прекршајима, Закона о јавном реду и миру, Закона о заштити права на суђење у разумном року, Закона о судским таксама, Правилника о трошковима у судским поступцима и др. - битна питања везана за рад суда;
- судска пракса и
- разно