Одржан састанак са представницима ПС Пожега

30.04.2016. године, Пожега

Дана 30.04.2016. године, у Полицијској станици Пожега, одржан је састанак са представницима ПС Пожега на тему:

- трошкови довођења лица по издатим наредбама за довођење/спровођење (техничка питања, допуна трошковника и сл.) и
- спорна питања из праксе а у вези поднетих захтева за покретање поступка од стране полицијске станице