Održana sednica svih sudija Prekršajnog suda u Požegi

28.10.2016. godine, Požega

Dana 28.10.2016. godine u Požegi, u sedištu suda, održana je sednica svih sudija Prekršajnog suda u Požegi sa sledećim dnevnim redom:

- usvajanje zapisnika sa predhodne sednice,
- izveštaj o radu Prekršajnog suda u Požegi za period 01.01.2016 – 30.09.2016. godine,
- izveštaj o sastanku predsednika sudova sa predsednikom Vrhovnog kasacionog suda,
- predlog godišnjeg rasporeda poslova za 2017. godinu i
- razno.