Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Пожеги

27.04.2017. године, Пожега

Дана 27.04.2017. године у Пожеги, у седишту суда, одржана је седница свих судија Прекршајног суда у Пожеги са следећим дневним редом:

- усвајање записника са предходне седнице свих судија,
- извештај о раду Прекршајног суда у Пожеги за период 01.01.2017 – 31.03.2017. године,
- разно.