Usvojen Pravilnik o bezbednosti IK sistema Prekršajnog suda u Požegi

08.06.2017. godine, Požega

Dana 08.06.2017. godine usvojen je Pravilnik o bezbednosti IK sistema Prekršajnog suda u Požegi.
Pravilnik o bezbednosti IKT sistema usvojen je na osnovu člana 8. Zakona o informacionoj bezbednosti ("Službeni glasnik RS", broj 6/16), članova 1-8 Uredbe o bližem sadržaju akta o bezbednosti informaciono-komunikacionih sistema od posebnog značaja, načinu provere i sadržaju izveštaja o proveri bezbednosti informaciono-komunikacionih sistema od posebnog značaja ("Službeni glasnik RS", broj 94/16 od 24.11.2016. godine).