Informatori o radu Prekršajnog suda u Požegi


Osnovni podaci o Prekršajnom sudu u Požegi i Informatoru o radu

Naziv državnog organa: Prekršajni sud u Požegi

 31210 Požega, Uče Dimitrijevića 6
PAK: 504523
Matični broj: 17774158
PIB: 106399705

 031 811-254
 031 811-254
 prekrsajnisudpozega@gmail.com


Informator o radu Prekršajnog suda u Požegi ažuriran 10.05.2018. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Požegi ažuriran 24.01.2018. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Požegi ažuriran 16.10.2017. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Požegi ažuriran 31.01.2017. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Požegi ažuriran 01.05.2016. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Požegi ažuriran 26.10.2015. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Požegi ažuriran 15.01.2015. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Požegi ažuriran 11.07.2013. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Požegi ažuriran 01.02.2012. godine Ms Word Pdf