Информатори о раду Прекршајног суда у Пожеги


Основни подаци о Прекршајном суду у Пожеги и Информатору о раду

Назив државног органа: Прекршајни суд у Пожеги

 31210 Пожега, Уче Димитријевића 6
ПАК: 504523
Матични број: 17774158
ПИБ: 106399705

 031 811-254
 031 811-254
 prekrsajnisudpozega@gmail.com


Информатор о раду Прекршајног суда у Пожеги ажуриран 10.05.2018. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Пожеги ажуриран 24.01.2018. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Пожеги ажуриран 16.10.2017. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Пожеги ажуриран 31.01.2017. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Пожеги ажуриран 01.05.2016. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Пожеги ажуриран 26.10.2015. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Пожеги ажуриран 15.01.2015. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Пожеги ажуриран 11.07.2013. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Пожеги ажуриран 01.02.2012. године Ms Word Pdf