Pravilnici i akti Prekršajnog suda u Požegi


Godišnji rasporeda poslova Prekršajnog suda u Požegi za 2018. godinu, 20.11.2017. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o bezbednosti IK sistema Prekršajnog suda u Požegi, 08.06.2017. godine Ms Word Pdf
Godišnji rasporeda poslova Prekršajnog suda u Požegi za 2017. godinu, 04.11.2016. godine Ms Word Pdf
Godišnji rasporeda poslova Prekršajnog suda u Požegi za 2016. godinu, 23.11.2015. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, kao i postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Prekršajnom sudu u Požegi, 20.08.2015. godine Ms Word Pdf
Odluka o određivanju ovlašćenog lica za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem u Prekršajnom sudu u Požegi, 17.08.2015. godine Ms Word Pdf