Održana sednica svih sudija Prekršajnog suda u Požegi

27.01.2017. godine, Požega

Dana 27.01.2017. godine u Požegi, u sedištu suda, održana je sednica svih sudija Prekršajnog suda u Požegi sa sledećim dnevnim redom:

- usvajanje zapisnika sa predhodne sednice svih sudija,
- izveštaj o radu Prekršajnog suda u Požegi za period 01.01.2016 – 31.12.2016. godine,
- razno.