Portparol Prekršajnog suda u Požegi


Funkciju portparola suda obavlja predsednik suda Gorica Vesović.

 031 3100-498

Tehničko lice za kontakt, sekretar suda Milan Tešović.

 031 811-254
 prekrsajnisudpozega@gmail.com