Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Пожеги

26.08.2016. године, Пожега

Дана 26.08.2016. године у Пожеги, у седишту суда, одржана је седница свих судија Прекршајног суда у Пожеги са следећим дневним редом:

- усвајање записника са предходне седнице,
- извештај о раду Прекршајног суда у Пожеги за период 01.01.2016 – 30.06.2016. године,
- уочени проблеми везани за рад суда,
- разно.