Архива вести Прекршајног суда у Пожеги

08.05.2020. године, Пожега

Правила понашања запослених и странака у Прекршајном суду у Пожеги...

18.03.2020. године, Пожега

Измена Упутства за рад суда за време трајања ванредног стања...

17.03.2020. године, Пожега

Упутство за рад суда за време трајања ванредног стања...

03.06.2019. године, Пожега

Завршен Други циклус плана интегритета 2016-2019...

31.05.2019. године, Пожега

Извештај о реализацији уговора...

17.05.2019. године, Пожега

Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Пожеги...

22.02.2019. године, Пожега

Прекршајни суд у Пoжеги оглашава Позив за прикупљање писаних понуда за продају путничког возила.


08.06.2017. године, Пожега

Усвојен Правилник о безбедности ИК система...

27.04.2017. године, Пожега

Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Пожеги...

27.01.2017. године, Пожега

Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Пожеги...

28.10.2016. године, Пожега

Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Пожеги...

26.08.2016. године, Пожега

Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Пожеги...

01.05.2016. године, Пожега

Објављена ажурирана верзија Информатора о раду Прекршајног суда у Пожеги...

30.04.2016. године, Пожега

Одржан састанак са представницима ПС Пожега...

07.03.2016. године, Пожега

Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Пожеги...