Рад са странкама


Радно време Прекршајног суда у Пожеги је радним данима од 7.30 - 15.30 часова.
Рад са странкама је од 08.00 - 15.00 часова.
Судски списи могу се у суду разгледати, преписивати или тражити одређене информације од 08.00 - 15.00 часова.
Нерадним данима и празницима дежурају дежурне судије.