Одељења Прекршајног суда у Пожеги


Одељење суда у Ариљу


 31230 Ариље, Светог Ахилија 52
 031 3893-288
 031 3893-288
 prekrsajnisudarilje@open.telekom.rs

Одељење суда у Ивањици


 32250 Ивањица, Бошка Петровића 9
 032 661-450
 032 661-450
 prekodeljivanjica@open.telekom.rs

Одељење суда у Косјерићу


 31260 Косјерић, Олге Грбић 10
 031 781-877
 031 781-877
 ozpkosjeric@mts.rs