Контакти Прекршајног суда у Пожеги


Прекршајни суд у Пожеги


 31210 Пожега, Уче Димитријевића 6
ПАК: 504523


Матични број: 17774158
Порески идентификациони број (ПИБ): 106399705

Судска управа


Председник суда, Горица Весовић

 031 3100-498
 031 811-254
Секретар суда, Љубица Бојић
Канцеларија бр. 31

 031 811-254
 031 811-254
 prekrsajnisudpozega@gmail.com

Писарница


Управитељ писарнице, Марија Тодоровић Радичевић
Канцеларија бр. 24

 031 811-254

Рачуноводство


Шеф рачуноводства, Миланка Остојић
Канцеларија бр. 15

 031 811-254

Одељење суда у Ариљу


 31230 Ариље, Светог Ахилија 52
ПАК: 506060


 031 3893-288
 031 3893-288
 prekrsajnisudarilje@open.telekom.rs

Одељење суда у Ивањици


 32250 Ивањица, Бошка Петровића 9
ПАК: 530113


 032 661-450
 032 662-029
 prekodeljivanjica@open.telekom.rs

Одељење суда у Косјерићу


 31260 Косјерић, Олге Грбић 10
ПАК: 508103


 031 781-877
 031 781-877
 ozpkosjeric@mts.rs