Портпарол Прекршајног суда у Пожеги


Функцију портпарола суда обавља председник суда Горица Весовић.

 031 3100-498

Техничко лице за контакт, секретар суда Милан Тешовић.

 031 811-254
 prekrsajnisudpozega@gmail.com