Судије Прекршајног суда у Пожеги


Распоред судија у седишту суда


1. Горица Весовић, председник суда
2. Бранка Антовић, заменик председника суда
3. Душица Гавриловић

Распоред судија у одељењима суда


Одељење суда у Ариљу

4. Драга Илинчић, председник одељења
5. Горан Ристић

Одељење суда у Ивањици

6. Драгован Јекић, председник одељења
7. Гордана Милојевић

Одељење суда у Косјерићу

8. Весна Костић, председник одељења