Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Пожеги

28.10.2016. године, Пожега

Дана 28.10.2016. године у Пожеги, у седишту суда, одржана је седница свих судија Прекршајног суда у Пожеги са следећим дневним редом:

- усвајање записника са предходне седнице,
- извештај о раду Прекршајног суда у Пожеги за период 01.01.2016 – 30.09.2016. године,
- извештај о састанку председника судова са председником Врховног касационог суда,
- предлог годишњег распореда послова за 2017. годину и
- разно.