Јавне набавке Прекршајног суда у Пожеги, 2016. година


У 2016. години Прекршајни суд у Пожеги није спровео ни један поступак јавне набавке јер све набавке, почев од канцелариjског материјала па на даље, не прелазе лимитирани новчани износ предвиђен чланом 39. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015).