Завршен Други циклус плана интегритета 2016-2019

03.06.2019. године, Пожега

Завршен је други циклус плана интегритета. Друга фаза односи се на процену постојећег стања и отпорности радних процеса и односа у областима функционисања институције на ризике и настанак и развој етичких и професионално неприхватљивих поступака, корупције и других неправилности.
Фаза процене обухвата утврђивање постојања одговарајућих мера за отклањање ризика за настанак корупције, у чему учествују и запослени у институцији.