Усвојен Правилник о безбедности ИК система Прекршајног суда у Пожеги

08.06.2017. године, Пожега

Дана ​08.06.2017. године усвојен је Правилник о безбедности ИК система Прекршајног суда у Пожеги.
Правилник о безбедности ИКТ система усвојен је на основу члана 8. Закона о информационој безбедности ("Службени гласник РС", број 6/16), чланова 1-8 Уредбе о ближем садржају акта о безбедности информационо-комуникационих система од посебног значаја, начину провере и садржају извештаја о провери безбедности информационо-комуникационих система од посебног значаја ("Службени гласник РС", број 94/16 од 24.11.2016. године).