Огласна табла Прекршајног суда у Пoжеги


13.09.2023. године

База питања за проверу посебних функционалних компетенција


14.08.2023. године

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - управитељ писарнице


19.07.2023. године

Листа питања за проверу општих функционалних компетенција - организација и рад државних органа у РС


Листа питања за проверу општих функционалних компетенција - дигитална писменост


Листа питања за проверу општих функционалних компетенција - пословна комуникација


05.07.2023. године

Прекршајни суд у Пoжеги оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - управитељ писарнице


Образац пријаве на јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - управитељ писарнице


21.10.2021. године

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - секретар суда


Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - виши судијски сарадник


Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - записничар


11.10.2021. године

Прекршајни суд у Пoжеги оглашава Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места - секретар суда, виши судијски сарадник и записничар


Образац пријаве на интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - секретар суда


Изјава уз пријаву на интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - секретар суда


Образац пријаве на интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - виши судијски сарадник


Изјава уз пријаву на интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - виши судијски сарадник


Образац пријаве на интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - записничар


Изјава уз пријаву на интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - записничар


25.11.2019. године

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности

19.11.2019. године

Записник о примљеним пријавама на Интерни конкурс за попуњавање радног места судијски помоћник.

08.11.2019. године

Прекршајни суд у Пoжеги оглашава Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места судијски помоћник.

25.03.2019. године

Записник о примљеним пријавама на Интерни конкурс за попуњавање радног места систем администратор.

13.03.2019. године

Прекршајни суд у Пoжеги оглашава Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места систем администратор.

22.02.2019. године

Прекршајни суд у Пoжеги оглашава Позив за прикупљање писаних понуда за продају путничког возила.