• Прекршајни суд у Пожеги

  Прекршајни суд у Пожеги

   31210 Пожега, Уче Димитријевића 6
   031 811-254
   031 811-254
   prekrsajnisudpozega@gmail.com

  Матични број: 17774158 ПИБ: 106399705

  Председник суда
  Горица Весовић
 • Прекршајни суд у Пожеги, Одељење суда у Ариљу

  Прекршајни суд у Пожеги

  Одељење суда у Ариљу

   31230 Ариље, Светог Ахилија 52
   031 3893-288
   031 3893-288
   prekrsajnisudarilje@open.telekom.rs

  Председник одељења
  Мила Тодоровић
 • Прекршајни суд у Пожеги, Одељење суда у Ивањици

  Прекршајни суд у Пожеги

  Одељење суда у Ивањици

   32250 Ивањица, Бошка Петровића 9
   032 661-450
   032 661-450
   prekodeljivanjica@open.telekom.rs

  Председник одељења
  Драгован Јекић
 • Прекршајни суд у Пожеги, Одељење суда у Косјерићу

  Прекршајни суд у Пожеги

  Одељење суда у Косјерићу

   31260 Косјерић, Олге Грбић 10
   031 781-877
   031 781-877
   ozpkosjeric@mts.rs

  Председник одељења
  Весна Костић
Корона вирус

Искључи насиље

Електронска евиденција сталних судских преводилаца и тумача